Insikt8

Utblick/Insikt, Malmö

Ett unikt fontänprojekt och prisat konstverk

Ett vackert och unikt verk där vår konsult projekterat vattenteknik och belysning. Konstverket består av en gigantisk diabasskiva (Utblick), en fontän i diabas (Insikt) samt tre bänkar i diabas och är utformat av konstnären Pål Svensson. Projektet tog sin start år 2012, då Malmö stad bjöd in till en internationell tävling om att utforma ett konstverk till Posthusplatsen. Syftet var att skapa en central plats i staden som länkade den nya stadsdelen Västra Hamnen med den historiska Stenstaden. I oktober (2016) fick konstnären Stenpriset för detta verk med motiveringen Pål Svensson har med Utblick/Insikt "skapat en levande och modern mötesplats av yppersta klass mellan hav och stad”.
​​​​​​​

Anläggningsår: 2015

Invigningsår: 2016

System: Cirkulerande, tempererat vatten för drift året om

Konstnär: Pål Svensson

Entreprenör: SKANSKA

Insikt3
Insikt5
Insikt7
Insikt8
Insikt9
Utsikt Insikt 2014 Fontänbalysning
Utsiktinsikt2014fontän Balysnin

Kontakta våra tekniska konsulter